Na jedrenjaku u Ameriku

U kući u kojoj sada živim, početkom 20. veka u ulici koja se tada zvala Herrengasse živeo je Nikola Forović. Porodica Forović je u 19. veku bila jedna od bogatijih u Novom Sadu, posedovala parobrode i 1864. na jednom od njih po imenu „Napredak“, iz Budimpešte prevezen kompletan inventar Matice Srpske u Novi Sad. Nikola je ostao upamćen po knjizi „Na jedrenjaku u Ameriku“ koju je napisao 1917....

Na jedrenjaku u Ameriku

U kući u kojoj sada živim, početkom 20. veka u ulici koja se tada zvala Herrengasse živeo je Nikola Forović. Porodica Forović je u 19. veku bila jedna od bogatijih u Novom Sadu, posedovala parobrode i 1864. na jednom od njih po imenu „Napredak“, iz Budimpešte prevezen kompletan inventar Matice Srpske u Novi Sad. Nikola je ostao upamćen po knjizi „Na jedrenjaku u Ameriku“ koju je napisao 1917....

Dnevnik magazin – “Robert Čoban”

Dnevnik magazin – “Robert Čoban” – 8.1.2012

Vojvođanski magazin – “Ne razmišljam o ulasku u politiku”

Vojvođanski magazin – “Ne razmišljam o ulasku u politiku” – 4.1.2012
Powered by Wordpress | Designed by Elegant Themes