U slavu Srpskog Baroka!

Svojevremeno sam čuo Draška Ređepa kako “oštro kritikuje” (svi koji poznaju Ređepa shvatiće da je, naravno, upotrebljen blag izraz) Episkopa Bačkog Irineja Bulovića zbog forsiranja vizantijskog stila u gradnji novih pravoslavnih crkava po Vojvodini. Tek odnedavno, kako sam biciklom obišao veći deo Bačke, Srema i Banata – postao sam potpuno svestan onoga o čemu je Ređep govorio. Nove...

Eksperiment Bulkes: Grčka republika u Vojvodini

Kada je u Vojvodini živelo najviše etničkih Grka? Da li je to možda period osamdesetih prošlog veka kada je nekoliko stotina studenata iz Grčke u Novom Sadu pohađalo fakultete, u najvećoj meri DIF i Medicinski? Ili u drugoj polovini 18. veka kada je nakon trećeg pada Beograda u turske ruke 1739. velika zajednica grčkih trgovaca i zanatlija naselila Novi Sad? GRČKA REPUBLIKA U RAVNICI: Fotografija...
Powered by Wordpress | Designed by Elegant Themes