Internacionalne zone – Tandžir i Gdanjsk: Studija dva slučaja

Da li su političke ambicije vladara, odsanjani a neostvareni nacionalistički mitovi, korupcija domaćeg establišmenta i drugi „tereti“ koji većina nacionalnih država nužno nosi sa sobom – zapravo najopasniji kancer koji izjeda napredak tih zajednica? Kako bi izgledale države i gradovi da su ustrojeni kao međunarodne korporacije? Da li bi profesionalni, nadnacionalni kosmopolitski menadžement čiji...
Powered by Wordpress | Designed by Elegant Themes