Zakon za zaštitu korupcije

U intervjuu koji sam povodom izmena Zakona o informisanju dao vikend izdanju dnevnog lista „Pravda”  (http://www.pravda.rs/srbija/10866/tadiu-nemo-da-potpishesh-ova-zakon-o-informisau ) promaklo mi je da pomenem nekoliko činjenica pa koristim priliku da to na ovom mestu nadoknadim. U ovom Zakonu dakle, gotovo sve je problematično i sa stanovišta slobode štampe, i sa stanovišta sukoba sa odredbama...
Powered by Wordpress | Designed by Elegant Themes